Sunday, May 19, 2024
HomeOverige ConsumentenzakenVernietigd oordeel inspectie INHOLLAND

Vernietigd oordeel inspectie INHOLLAND

Vernietigend oordeel inspectie Inholland

Maandag 2 mei 2011 (Onderwijs nieuws)

DEN HAAG – Een deel van de diploma’s die op hogeschool Inholland zijn toegekend is hbo-onwaardig. Dat stelt de onderwijsinspectie na onderzoek bij vijf studierichtingen van de instelling.

De vijf onderzochte opleidingen bij Inholland zijn: Bedrijfseconomie Haarlem , Commerciele Economie Diemen, Media en Entertainment (MEM) Haarlem, Vrijetijdsmanagement Diemen en de MEM Rotterdam. Hiervan vindt de inspectie dat de eerste vier zeer zwak zijn. Alleen de MEM in Rotterdam is nog wel voor verbetering vatbaar. Zeer zwak kan gezien worden als een zware onvoldoende.

Afgestudeerden van de vier als zeer zwak aangemerkte opleidingen krijgen, als ze dat willen, aanvullende scholing. Aan afgestudeerden van de in opspraak geraakte opleiding MEM wordt een masterclass aangeboden.

Ondeugdelijke financiering

Van de gecontroleerde diploma’s bij Inholland blijkt liefst 39 procent niet te deugen. Overigens zal de inspectie vandaag nog meerdere alternatieve afstudeertrajecten bekend maken van andere hogescholen, waarbij ook getwijfeld wordt aan de waarde van verstrekte diploma’s.De inspectie concludeert bij Inholland dat niet alleen studenten aan de onderzochte opleidingen die via een alternatieve route afstudeerden een ondeugdelijk diploma hebben ontvangen. Ook reguliere studenten kregen diploma’s die het HBO onwaardig zijn.

Twee opleidingen van Inholland verliezen mogelijk hun accreditatie. Vier studierichtingen wordt waarschijnlijk een boete opgelegd. Het ministerie van onderwijs kon woensdagavond niet reageren, omdat de inspectie het rapport nog niet aan het departement zou hebben verstrekt.

Perverse financiering

In de Tweede Kamer is geschokt gereageerd. „Er is een groot probleem als bijna 40 procent van de onderzochte gevallen onrechtmatig een diploma heeft gekregen en dat daar ook reguliere studenten onder zijn”, zegt SP-Kamerlid Van Dijk. „Er moet een einde komen aan de perverse financiering van diploma’s. We willen een fundamenteel debat met staatssecretaris Zijlstra over de financiering en kwaliteit van het hoger onderwijs”, aldus de socialist.

Inholland zegt bij monde van voorzitter Doekle Terpstra zonder voorbehoud het kritische rapport van de Onderwijsinspectie over vijf onderzochte opleidingen te accepteren. „Het zal voor niemand een verrassing zijn dat het rapport zo kritisch is”, zegt bestuursvoorzitter Terpstra.

Donderdag verschijnt over nog meer hogescholen een rapport.

reacties

VVD

Anne-Wil Lucas, Tweede Kamerlid VVD: „Het is heel ernstig dat nu ook studenten bij reguliere afstudeerrichtingen een HBO-onwaardig diploma blijken te hebben. We hebben als Kamer geprobeerd niet alle Inholland-studenten over een kam te scheren, maar dit helpt niet. Er is een nog groter probleem waar we over moeten nadenken, want dit zijn dus wel opleidingen die een accreditatie hebben en hoe kan dat dan?“

PvdA

Tanja Jadnanansing, Tweede Kamerlid voor de PvdA: „Dit is heel erg heftig. Er lopen dus echt mensen rond die niet aan de kwaliteitseisen voldoen. Ik spreek studenten die zeggen zich te schamen dat ze een hbo-opleiding volgen. Da’s jammer, want het is zo’n mooie opleiding. En echt niet alles bij Inholland gaat mis. Er zijn veel docenten die er alles aan doen, maar het imago is nu wel verknald. Het ergst is het nog voor de studenten en docenten die wel hard hun best doen.”

PVV

Harm Beertema, Tweede Kamerlid voor de PVV: „Dit is echt een ontluisterend beeld. Ik had niet verwacht dat het rooskleurig zou zijn, want alle signalen stonden al op rood. Maar die 39 procent is echt om heel verdrietig van te worden. Het ooit zo prachige Inholland verkeert wat mij betreft in de laatste fase. Dit kan zo niet doorgaan. Hoe moet je hier nog mee omgaan, met zo’n reputatieschade. Opknippen en opnieuw beginnen, wat mij betreft. Geen pleisters meer zoeken, want deze patiënt is overleden. Er zit bovendien iets fundamenteel fout dat dit kan gebeuren. De sector zelf blijkt geen zelfreinigend vermogen te hebben. De overheid wil niet, maar ik vind wel dat die de regie moet oppakken.”

LSVB

Sander Breur, voorzitter van de Landelijke Studenten Vakbond (LSVB): „Iedereen die de kwaliteit hier moest bewaken heeft gefaald. De betrokkenheid van een groot aantal mensen en instanties op afstand is blijkbaar niet genoeg om de kwaliteit te waarborgen. Het is nu duidelijk dat de enige die de kwaliteit van ons onderwijs wel kunnen bewaken de mensen zijn die het geven en krijgen, namelijk de docenten en studenten. Maak studenten en docenten eigenaar van het onderwijs. Zij kennen dit het best en hebben er het meeste belang bij.”

ISO

Guy Hendricks, voorzitter Interstedelijk Studenten Overleg ISO: „Wij maken ons zorgen over dit nieuws. Het blijkt dat de kwaliteit van diploma’s niet gewaarborgd is. Vooralsnog is alleen informatie over Inholland naar buiten gekomen, maar het is niet uitgesloten dat dit op andere instellingen ook kan gebeuren. Het hoge percentage afgestudeerden met een ondeugdelijk diploma is zorgelijk.”

SP

Jasper van Dijk, Tweede Kamerlid voor de SP: „De schokkende conclusies van de inspectie leggen de problemen in het hbo genadeloos bloot. Het moet afgelopen zijn met de perverse financiering op diploma’s, de kwaliteit moet weer voorop staan. Managers zijn meer bezig met het binnenhalen van financiering dan met de kwaliteit van het onderwijs. Studenten worden gezien als inkomsten, het geven van goed onderwijs is naar de achtergrond verdwenen. Docenten die kritiek uiten worden geïntimideerd. Het hbo moet kleinschalige opleidingen bieden met uitstekende docenten. Als alle rapporten van de inspectie over het hbo openbaar zijn, wil ik een fundamenteel debat met staatssecretaris Halbe Zijlstra over de inrichting van het hoger beroepsonderwijs. Vier zaken moeten onder de loep genomen worden: de kwaliteit, de financiering, de schaalvergroting en de enorme macht van schoolbestuurders. De vermarkting van het onderwijs is vanaf nu verleden tijd.”

CDA

Sander de Rouwe, Tweede Kamerlid voor het CDA: „Om positief te beginnen: er is geen fraude aangetoond. Dat is een van de weinige lichtpuntjes. 39 procent met een HBO-onwaardig diploma dat is meer dan ik in mijn worst-case-scenario had gedacht. Het hele rapport moet morgen openbaar worden zodat alle betrokkenen het in balans kunnen lezen. En ook nog een ander rapport dat nog in de lucht hangt en waarvoor misschien nog een titel en een kaftje moeten worden bedacht, moet direct openbaar worden. Dit valt me rauw op m’n dak. Ik hoop dat de onderste steen boven is en dat dit het dieptepunt is zodat we weer naar de perspectieven kunnen kijken. Dat is nodig, ook voor de studenten. Het is goed als zij weten dat er na vandaag geen opleiding is die beter onder controle staat dan deze. We moeten kritisch kijken naar Inholland, maar ook naar onszelf. Hoe kunnen vier opleidingen dwars door de mand vallen, had dit niet eerder zichtbaar moeten worden?“

RELATED ARTICLES

Most Popular

Internetbankieren

Banken in Suriname

Lidmaatschap

Recent Comments