Sunday, May 19, 2024

Over Ons

Consumentenkring Suriname

Op 1 januari 2006 hebben Marianna Doelatip en Albert Alleyne, leden van de stichting Lust en Rust na de behoefte te hebben geconstateerd van bescherming van de consumenten in Suriname besloten tot de oprichting van de consumenten vereniging de Consumentenkring Suriname. De bedoeling van de vereniging is om consumenten de ruimte te bieden te participeren in hun eigen beveiliging en bescherming. Zonder een bijdrage en participatie van de consument zal de bescherming niet optimaal kunnen zijn. Wij hopen dat consumenten hier goed gebruik van zullen maken. Gelet op de afgenomen koopkracht van een groot deel van de consumenten in Suriname is het van belang dat we ons bijzonder zullen focussen op de bescherming van de economische belangen (de onnodige uitgaven). Budget beheersing zal daarom als rode draad gelden in het beleid van de kring in de eerst komende jaren. Ook bonafide bedrijven die een transparant handels policy hanteren zullen door ons in het zonlicht geplaatst worden. Deze bedrijven zullen de ruimte krijgen om hun producten op onze website te promoten. Een harmonische samenwerking met het bedrijfsleven zal daarom onze leidraad zijn. Bedrijven die eerlijk geld willen verdienen zijn onze vrienden.

Bestuursleden

Albert Alleyne

Voorzitter

Rachel Dalger

Ondervoorzitter

Judith Jurgen

Secretaris

Natasha Anylus

Penningmeester

Gilbert Pinas

Bestuurlid