Sunday, May 19, 2024

JURIDISCH BEKEKEN

Zwangerschaps-en bevallingsverlof

Iemand vroeg ons of de werkgever verplicht is zwangerschaps-en bevallingsverlof tegen vol salaris (loon) te verlenen. Het zwangerschap- en bevallingsverlof aan een vrouwelijke medewerker...

Vakantiewet

Met vakantie wordt bedoeld dat de werknemer gedurende een aantal dagen geen arbeid verricht, maar wel voor die dagen loon ontvangt. Naast het loon...