Saturday, June 15, 2024

Vakantiewet

Met vakantie wordt bedoeld dat de werknemer gedurende een aantal dagen geen arbeid verricht, maar wel voor die dagen loon ontvangt. Naast het loon heeft de werknemer tevens recht op vakantiegeld, dat is vastgesteld op 50% van het loon dat de werknemer geniet gedurende de vakantiedagen. Bij CAO of arbeidsovereenkomst kan dit bedrag hoger worden vastgesteld.

Het recht van vakantie kan men niet uitsluiten bij overeenkomst. Jaarlijks heeft de werknemer recht op vakantie. Voor het eerste jaar 12 dagen. Heeft de werknemer minder dan een vol jaar gewerkt dan wordt het aantal vakantiedagen naar evenredigheid verminderd. Voor elke maand werktijd een dag, voor het tweede en volgende jaren komen er steeds twee dagen bij tot een maximum van 18 dagen. Werkgeveren werknemer kunnen een hoger aantal dagen afspreken.

Het kan ook bij CAO. Let op: “weekloners” krijgen zes werkdagen vakantie voor het eerste jaar. Bij opzegging kan men de vakantiedagen niet verreken met de opzeggingstermijn, houdt u zich niet aan de bepalingen van de Vakantiewet dan levert dat een overtreding op waarvoor u gestraft kan worden. Ambtenaren van de dienst Arbeidsinspectie zijn belast met het toezicht op de naleving van de Vakantiewet. Tot zover enkele bepalingen uit de Vakantiewet.

RELATED ARTICLES

Most Popular

Internetbankieren

Banken in Suriname

Lidmaatschap

Recent Comments