Saturday, June 15, 2024

ICPEN Conferentie

Van 1 tot 4 november heeft de Consumentenkring Suriname geparticipeerd in de ICPEN conferentie in Noordwijk Nederland. Op deze conferentie komen alle consumenten Autoriteiten bijelkaar om best practice met elkaar te delen. Uitgaande van de ontwikkeling op technologisch gebied is het haast onmogelijk dat je als land op je eentje consumenten in je land kan beschermen.

Op deze conferentie zijn aan de orde gekomen; Internet investigation techniques, Enforcement tools – Witness statements, Compliance
mechanisms, Green advertising, Practical activity on Green Claims, Cross border complaints resolution networks in ICPEN countries en Cooperation with the private sector.

In totaal waren er 135 participanten uit 42 landen. Wij hebben inzicht gekregen in het samenspel van de ICPEN landen om vooral
internet fraude te bestrijden. ICPEN is een informeel netwerk van Consumentenautoriteiten dat de meest ingewikkelde problemen van consumentenbescherming kan tackelen door de onderlinge samenwerking.

De Consumentenbond Nederland schrijft het volgende in haar Consumentengids van december 2010 “De Consumentenbond in actie.
De consumentenbond werkt al jaren hard aan het verbeteren van de rechtspositie van consumenten. Onze wens om een overheidsinstantie aan te wijzen die toeziet op de naleving van consumentenrechten en bedrijven en zo nodig op de
vingers kan tikken, leidde in 2007 tot oprichting van de Consumentenautoriteit. Ook heeft de bond zich met succes ingespannen om consumenten beter te beschermen tegen oneerlijke handelspraktijken, zijn er tal van nieuwe Geschillencommissies
opgericht en hebben bedrijven hun algemene voorwaarden en klachtenafhandeling verbeterd.

Met de oprichting van de Consuwijzer. nl heeft de overheid op aandringen van de bond zijn verantwoordelijkheid genomen om consumenten te informeren over hun rechten en plichten. Maar we willen verdere verbeteringen en zetten ons nu in
voor vereenvoudiging van de procedure bij de rechter en verbetering van het collectief actierecht”.

De Consumentenkring Suriname zal in de komende Consumentenkoeriers nader ingaan op hetgeen behandeld is op de conferentie.
Tevens zal er informatie worden verstrekt over de structuur van de consumentenbescherming van de landen die aanwezig zijn geweest op de conferentie

RELATED ARTICLES

Most Popular

Internetbankieren

Banken in Suriname

Lidmaatschap

Recent Comments