Saturday, June 15, 2024
HomeNutsvoorzieningenConsumentenkring voelt verpaupering aankomen

Consumentenkring voelt verpaupering aankomen

We weten niet wat dit wordt. Met deze drastische verhogingen, zal de koopkracht van de consument direct wegvallen. In het verlengde daarvan zal de hele bedrijvigheid instorten, met stilstand van de maatschappij als gevolg. Dit leidt tot verpaupering.” Albert Alleyne, voorzitter van de Consumentenkring (CK), windt er geen doekjes om. Hij sprak De West vanmorgen over de vannacht aangekondigde drastische verhogingen van de tarieven voor brandstof, water en elektriciteit.

Met ingang van heden, 1 september, betaalt de consument een extra SRD 0,40 voor elke liter brandstof aan de pomp. De verhogingen bij de energietarieven variëren van 19 tot 32% in de verschillende categorieën. Uit de tabellen die door de regering zijn vrijgegeven, valt op te maken dat huishoudens in de groep 0-150 kWh, die gewend zijn SRD 15,20 te betalen, nu SRD 23,32 zullen neertellen. Dat is 53% meer. Huishoudens in de verbruikersgroep 151-300 kWh, maken een sprong van SRD 29,20 naar SRD 110,55, een verhoging van 279%. In de waterrekeningen zal het minstens even hard aankomen. Huishoudens met een erfkraan in de laagste categorie, die gewend zijn aan SRD 9,80, mogen hun borst nat maken voor SRD 38,40. Dat is een verhoging van 292%. In dezelfde categorie staan mensen die nu SRD 41,20 betalen, een rekening van SRD 157 te wachten, bijna het viervoudige. Een totaaloverzicht van de verhogingen is te vinden pagina 4.

TERUGDRAAIEN DAT DING

Alleyne had wel verwacht dat er verhogingen zouden komen, maar zoveel in een keer gaat zijn verstand te boven. Hij dacht dat de regering zaken eerst goed zou doornemen en in overleg met de Sociaal Economische Raad (SER) zaken op een rij zouden zetten. ‘Dat de verhogingen er zijn, was te verwachten, maar zoals zaken zijn gegaan, dat is wel een verrassing,’ zegt Alleyne aan De West, vervolgend met: ‘Dit is niet verstandig van de beleidsmakers.

Hopelijk draaien ze dit terug. Zo drastisch verhogen is gevaarlijk’.

Een bijna logisch gevolg van de maatregelen is, volgens Alleyne, dat de doorsnee burger door de verhogingen financieel zodanig de pas zal moeten inhouden dat veel normale sociale activiteiten zullen inboeten. Voor veel gewone mensen zal dat betekenen dat de contributie bij een sportclub, een bioscoopbezoek, een feestje, en zelfs beltegoed of een drankje tot het verleden zal gaan behoren. Hij zegt regelmatig telefoontjes te behandelen van mensen die vanwege de situatie in het land hun hoofd niet meer boven water kunnen houden. Nu zal het alleen maar erger worden.

Hij legt uit: ‘De mensen zullen eerst geld opzij zetten voor hun vaste lasten, en dan zal niet veel meer overblijven.’ Maar als mensen alleen maar werken om te kunnen overleven, en er geen plezier meer bij kan, dan kunnen we lastige situatie krijgen verzucht Alleyne: ‘Misschien moeten we alvast gaan denken aan psychologische begeleiding.’ Hij is er bang voor dat mensen gechoqueerd raken en door het lint gaan als hun leven wordt ontwricht.

Al durft de CK niet daaraan te denken, Alleyne beaamt dat, de criminaliteit passief kan worden gestimuleerd als het land in verpaupering wordt gedompeld en steeds meer gezinnen in armoede dreigen te verzuipen.

WEES VOORBEREID

De CK had al drie maanden geleden, rond de verkiezingen van 25 mei, voorzien dat ‘we lastige dingen’ zouden krijgen. ‘We waren daarom al bezig om op ons niveau en onze manier mensen te begeleiden in het proces van budgetteren. Het is belangrijk dat ons krantje ‘De Consumentenkoerier’ zijn weg vindt naar de gemeenschap.’

De kring brengt in de Consumentenkoerier voorlichting, instructies hoe om te gaan met geld, tips en voorziet de consument in nieuwe informatie over de technologische ontwikkelingen en de juridische gevolgen daarvan. Mensen worden ook geïnformeerd om zichzelf als consument te beschermen en maatregelen te nemen ter bescherming van hun eigen gezondheid.

De Consumentenkoerier wordt in eerste instantie tot aan huis geleverd bij leden voor een abonnementsprijs van SRD 10 per maand. Maar gelet op de economische situatie, heeft de CK besloten om niet-leden tegemoet te komen met een abonnementsprijs van SRD 5 per maand. Ook bij deze personen wordt de Consumentenkoerier tot aan huis geleverd. Het kantoor van de Consumentenkring staat aan de Koosstraat # 5 en staat van maandag tot en met vrijdag open van 08:00 tot 13:00 uur.

RELATED ARTICLES

Most Popular

Internetbankieren

Banken in Suriname

Lidmaatschap

Recent Comments