Thursday, July 25, 2024
HomeGeld en VerzekeringenIs marktconformekoers gelijk aan koers CBVS?

Is marktconformekoers gelijk aan koers CBVS?

De kantonrechter in kort geding heeft op 21 januari 2016 vonnis gewezen, dat met de bewoordingen ‘marktconforme koers’ bedoeld worden de koers welke gehanteerd wordt door de Centrale Bank van Suriname (CBvS). Het vonnis van de kantonrechter heeft beroering veroorzaakt zowel in financiële kringen als in die van het notariaat.

Naar aanleiding van het bovenstaande mijn visie daarop.
1. Ik citeer uit een door de Centrale Bank van Suriname in april 2016 uitgegeven communiqué.
“…Tot nog toe heeft de Centrale Bank van Suriname twee valutaveilingen met succes uitgevoerd, na intensieve voorbereiding en overleg. Zoals aangekondigd door Bankpresident Gersie tijdens het consultatieproces en in de mediacampagne, is het belangrijkste doel van het valutaveilingsysteem om een marktconforme koers te bepalen, waarmee aanbieders en vragers van vreemde valuta bereid zijn om zaken met elkaar te doen.”
Uit het hierboven geciteerde leid ik af dat onder marktconforme koers wordt verstaan de door de CBvS bepaalde koers.

2. In Suriname zijn er twee koersen:
– de officiële koers, welke wordt bepaald door de monetaire autoriteiten casu quo de Centrale Bank van Suriname, al dan niet in overleg met stakeholders zoals de commerciële banken en cambio’s.

– de onofficiële koers, welke wordt bepaald door illegale valutahandelaren. Deze koers wordt ook genoemd de parallelle, zwarte of vrije marktkoers, of kortweg de straatkoers genoemd.

Naar aanleiding van punt 2 de volgende vraag: mogen notariaten en kredietinstellingen bij een lening in US dollar of euro in hun aktes en leningsovereenkomsten een clausule opnemen, dat aflossingen mogen geschieden tegen de parallelle marktkoers? Nee, helemaal niet, omdat ze anders daarmee illegale praktijken zouden aanmoedigen en of goedkeuren.

Dus alle in hypotheekaktes, leningsovereenkomsten, rapporten, jaarrekeningen et cetera vermelde koersen hebben automatisch één betekenis, namelijk de officiële door de Centrale Bank van Suriname gehanteerde koersen. Het is helemaal onlogisch om in documenten de officiële koers te vermelden en bij de toepassing, uitvoering ervan de onofficiële koers te hanteren of te eisen. Simple comme bonjour!

Bron: http://m.starnieuws.com/index.php/welcome/index/nieuwsitem/37037?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook

RELATED ARTICLES

Most Popular

Internetbankieren

Banken in Suriname

Lidmaatschap

Recent Comments