Thursday, July 25, 2024
HomeGeld en VerzekeringenVeiling schatkist papier

Veiling schatkist papier

Banken zijn niet blij met de veiling van schatkistpapier door het ministerie van Financiën. Passen en meten door de verslechterde financieel-economische situatie vertoont onder meer in het bancaire verkeer opstoppingen en geeft geen blij gevoel bij personen die met de ongelukkige situatie moeten omgaan. Het normale zaken doen met de bank is enigszins ontregeld. Gewijzigde omstandigheden vereisen een andersoortige aanpak binnen het bankwezen, wat soms tot ongenoegen leidt.

Hetzelfde gevoel als banken nu hebben, hadden ondernemers met het cambio avontuur enkele maanden geleden. Het ging toen om de inschrijving voor en veiling van Amerikaanse dollars via de bankinstellingen, waarbij een bod speelde en ondernemers kritiek opwierpen over de bestemming, die gegeven werd aan de dollars.

Banken ontkomen er niet aan dat de inflatie een gegeven is en een belangrijke rol speelt bij het verhogen van de rentetarieven. Het ministerie van Financiën en de Centrale Bank van Suriname hebben verschillende pogingen gedaan om het financiële verkeer niet verder te laten ontsporen. Pogingen daartoe hebben niet het gewenste resultaat opgeleverd.

Minister Gillmore Hoefdraad heeft trouwens in De Nationale Assemblee erkend dat door verkeerde inschatting de deviezenvoorraad door de sterk gestegen overheidsuitgaven sedert 2012 is verdampt. Hij heeft bij de voortzetting van de behandeling van het Stabilisatie- en herstelplan gezegd dat de hoop op een snel herstel van de economie nu is gevestigd op de productie van de Meriamgoudmijn.

Het aanbieden van schatkistpapier aan de banken is niet nieuw. Het ministerie van Financiën ziet kennelijk meer mogelijkheden in het betrekken van andere financiële instellingen dan de banken alleen. Hoewel de banken dat zien als concurrentie en beïnvloeding van de rente door de overheid, zijn deskundigen kennelijk tot de ontdekking gekomen dat die procedure voordelen oplevert.

Deskundigen menen dat de hoge rentes die de overheid biedt te maken heeft met het feit dat voor korte termijn geld nodig is. Het komt de overheid goed uit zich op de markt te bewegen omdat – misschien ongebruikelijk – maar noodgedwongen maatregelen genomen worden om de crisis te verlichten. Tegelijkertijd is de hoop gevestigd op opbrengsten uit de Meriamgoudmijn.

Met de veiling van schatkistpapier zit de overheid op een korte termijnplanning. Hoewel voorspellingen voor inkomstengroei door Hoefdraad in het parlement zijn neergelegd en een zekere optimisme bestaat over verbeterde staatsinkomsten uit de goud- en aardoliesector, worden geen mededelingen gedaan over de eigen besparingen door de overheid en de toegezegde tering naar de nering zetten.

Voorbeelden van zelfregulering van de overheidsuitgaven zijn van belang om het volk mee te krijgen de buikriem strakker aan te halen. In elk geval is het urgentieplan dat de armsten moet voorzien in de meest dringende behoeften nog niet op tafel gelegd, laat staan de mofinawan er van de laten profiteren.

Bron: http://dwtonline.com/mobiel/?s=3&r&node=383251

RELATED ARTICLES

Most Popular

Internetbankieren

Banken in Suriname

Lidmaatschap

Recent Comments