Sunday, May 19, 2024
HomeAktueel10 jaar Consumentenkring Suriname

10 jaar Consumentenkring Suriname

Het begon allemaal in 2005 toen leden van de stichting Lust en Rust hun zondagse bijeenkomst hadden thuis bij Albert Alleyne op Commewijne, Lust en Rust. We spraken over van alles en nog wat; over de te organiseren trainingen “Positief Denken” in samenwerking met de Brama Koemari en de organisatie van buurtactiviteiten, zoals danslessen op Marienburg, Nieuw Amsterdam en Lust en Rust. We spraken verder over mogelijkheden om de sociaal economische problemen van de buurt en de district bewoners te verlichten.
Toen de prijzen in de winkels aan de orde kwamen omdat ze een stijgende trend vertoonden, ontsproot het idee van een consumentenvereniging. Aangezien ik reeds uit de Consumentenbond gestapt was, zag ik de opportunity om mijn wens en ideeën over hoe een consumentenbond er uit zou moeten zien, te realiseren.

We besloten toen een consumentenbond op te richten maar dan als vereniging en niet als stichting. De stichting Lust en Rust betaalde alle initiële kosten tot aan de oprichting bij de notaris op 16 maart 2006 en ook daarna. We besloten toen de oprichtingsdatum vast te stellen op 1 januari 2006. Ook de kosten voor de start van ons maandblad de Consumentenkoerier in 2009 werden door de stichting gedragen. Van minister Marica, hebben we een computer en een labtop gekregen. Hierna heeft de stg. Lust en Rust steeds voor de ontstane kosten opgedraaid. Het ging heel moeizaam met het werven van leden waardoor er geen of heel weinig inkomsten waren. De eerste bestuursleden waren Marianna Doelatip, Henri Drijokromo, Nicole Doelatip, Patricia Naarden en Albert Alleyne als eerste voorzitter. Bij de notaris zijn opgetreden als oprichters Marianna Doelatip, en Albert Alleyne. Deze twee waren respectievelijk penningmeester en voorzitter van de stg. Lust en Rust.

De andere drie waren bereid gevonden om de vereniging te ondersteunen in het eerste bestuur.
De vereniging heeft veel momenten van vallen en opstaan gekend. Maar steeds was de stg. Lust en Rust daar om te helpen.
In 2013 werden we lid van Consumer International, terwijl de voorzitter Albert Alleyne en de penningmeester Clyde Overman in het bestuur van de CCC zitting namen. Respectievelijk als 1e vice president en secretaris. Van juni 2009 tot 2015 zijn er 67 magazines verschenen. Bij de start zijn we begonnen met een zwartwit krantje in A4 formaat dat uitgroeide vanaf 2014 tot een full color magazine . De kwaliteit van de artikelen wordt steeds beter en we merken nu duidelijk de belangstelling en het gebruik van onze magazine.
Er zijn honderden klachten met succes behandeld en het streven is om de service naar de leden steeds te verbeteren en de voorlichting op te voeren om bewustere keuzen te maken.
Voor de komende tijd moeten we werken aan werving van leden en een betere juridische fundering voor de bescherming van consumenten. Tot nog toe zijn conflicten tussen consumenten en ondernemers steeds middels mediation opgelost. In de komende periode moeten we werken aan meer prijs en kwaliteit vergelijkingen om het bewustzijn onder de leden te vergroten.

Studenten van het IMEAO hebben t.b.v. De Consumentenkring een prijsvergelijking gemaakt van de 32 basis goederen die het Ministerie van Handel en Industrie in September 2015 gemeten heeft in alle districten. Uit deze vergelijking zien we de stijging van de producten tot 16 februari. Opgemerk is dat de prijzen blijven stijgen en steeds worden verhoogd. Consumenten klagen steen en been maar zijn radeloos en hebben geen andere keus dan voor de broodnodige producten te betalen. Dit is een situatie die niet lang volgehouden kan worden. Er zal snel een oplossing gevonden moeten worden voor het feit dat prijzen ongecontroleerd worden verhoogd.
Bij het vergelijken van de prijzen is ons gebleken dat er tussen september 2015 en februari 2016 een prijsstijging heeft plaatsgevonden. Zo kunnen we bijvoorbeeld zien dat bij aardappel er een gemiddelde stijging (in procent) heeft plaatsgevonden van 15.7% en bij klinol een stijging van 13.21%.

Hoeveel SRD bespaar jij per maand indien je dagelijks water uit de kraan meeneemt naar het werk, school of andere activiteit?

RELATED ARTICLES

Most Popular

Internetbankieren

Banken in Suriname

Lidmaatschap

Recent Comments