De bedoeling van de vereniging is om consumenten de ruimte te bieden te participeren in hun eigen beveiliging en bescherming. Zonder een bijdrage en participatie van de consument zal de bescherming niet optimaal kunnen zijn. Wij hopen dat consumenten hier goed gebruik van zullen maken.

Contact ons: info@consumentenkring.com

© Copyright - Consumentenkring Suriname