Home Klachten

Klachten

Uw klacht zal in behandeling worden genomen nádat u lid bent geworden én de contributie voor 1 jaar ter hoogte van SRD 275,- hebt voldaan en deze is bijgeschreven op rekeningnummer 6531806 bij de DSB-Bank, ten name van de Consumentenkring Suriname.

Persoonsgegevens Indiener

 
 
 

Verificatie